Pozostałe

Proces kredytowy – doradca finansowy

Aby móc uzyskać określonej wysokości kredyt hipoteczny, potrzeba jest dysponowania odpowiedniej wysokości zdolnością kredytową.

Jej obliczenie nie jest bynajmniej niczym prostym, a uzyskanie pewności co do jej wysokości jest związane z wizytą w banku, a raczej w co najmniej kilku bankach. To oczywiście może wiązać się z pewnymi obawami. Proces kredytowy rozpoczyna się od złożenia stosownych wniosków kredytowych, które następnie są przez dany bank rozpatrywane. Wnioski warto jest składać w każdym z banków, w którym dana osoba posiada określonej wielkości zdolność kredytową.

Bank przeprowadza analizę kredytową danego wniosku, co oczywiście trwa pewien czas. Po rozpatrzeniu danego wniosku bank wydaje decyzję. Jeśli jest ona pozytywna, to oczywiście można podpisywać umowę kredytową na zakup danej nieruchomości. W niektórych sytuacjach wcześniej podpisywana jest także umowa przedwstępna zakupu nieruchomości pomiędzy nabywcą, a zbywcą. Proces kredytowy kończy się wraz z podpisaniem umowy oraz przelaniem środków na konto kredytobiorcy.

Może być to związane z pewnymi obawami, a nawet z pewnym przerażeniem.

Jednakże tak naprawdę próbując uzyskać określonej wielkości kredyt hipoteczny, klient nie musi udawać się do żadnego banku. Zatem, w jaki sposób można to załatwić? Na pewno można tutaj wskazać na taki element, jakim jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradztwa kredytowego. Takich podmiotów działa na rynku dosyć spora ilość. Tutaj wskazać należy na doradztwo kredytowe pana Michała Strzylaka. Jest to podmiot, który na rynku funkcjonuje od bardzo wielu lat, a tym samym posiada bardzo duże doświadczenie w kwestiach kredytowych. Istotnym elementem jest to, że wszelkie formalności w imieniu klienta pracownik doradztwa załatwia w banku osobiście. Klient jest obowiązany udać się do banku dopiero w momencie, gdy konieczna jest do podpisania umowa kredytowa. Na stronie internetowej kredyt hipoteczny Kraków umieszczonych jest znacznie więcej cennych, istotnych i potrzebnych informacji na tenże temat.

Similar Posts