Pozostałe

Jak skutecznie wdrożyć w życie wymarzoną aranżację ogrodu?

Ogród jest nieodzownym elementem niemal każdego domu. Dynamicznie rozwijająca się branża, wychodząca naprzeciwko oczekiwaniom klientów poszukujących możliwości upiększenia swojego zielonego azylu, ma do zaoferowania niezwykle rozbudowane możliwości w zakresie jego dostosowania do swoich upodobań, potrzeb oraz warunków, czyniąc zarazem profesjonalne urządzanie ogrodu tak dostępnym jak nigdy wcześniej.

Niemniej jest to długotrwały i żmudny proces, który wymaga starannego planowania oraz wiedzy – zadbane rośliny i estetyczne dodatki tworzące urzekającą całość, w której chce się spędzać czas nie są dziełem przypadku. Z racji tego, że nie każdy dysponuje odpowiednim know-how swoje usługi w tym zakresie oferują wyspecjalizowane firmy ogrodnicze, które pomagają zrealizować nawet najbardziej złożone wizje swoich klientów. Jednak niezależnie od tego, czy wizja ogrodu zostanie zmaterializowana własnymi siłami, czy zapadła decyzja o skorzystaniu z usług wyspecjalizowanej firmy należy pamiętać, że konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników i kwestii od których będzie zależeć efekt. Jak krok po kroku sprawnie przejść przez urządzanie ogrodu?

Oszacowanie kosztów oraz przygotowanie inwestycji

Jak wspomniano już powyżej w przypadku projektowania przestrzeni zielonej na własnej posesji nie obejdzie się bez precyzyjnego planowania oraz rozpatrywania napotkanych problemów w szerszym kontekście. Cały proces należy rozpocząć od stworzenia wizji działki, polegającego na uwzględnieniu aktualnie obecnej szaty roślinnej, lokalizacji ujęć wody oraz wstępnego studium wykonalności założonej koncepcji w oparciu o możliwości finansowe inwestora oraz działki na jakiej ma powstać inwestycja. Bazując na powyższym przygotowuje się wstępny szkic koncepcyjny, uwzględniający zakres przygotowań na działce koniecznych do zrealizowania przed rozpoczęciem właściwych prac, m. in. porządkowanie, usuwanie konarów, wycinkę zbędnych drzew i krzaków, nawożenie gleby, wyznaczenie i przygotowanie miejsc w których powstaną nowe instalacje (altany, klomby). Zakończenie tego etapu pozwala na wstępne oszacowanie nakładów jakie będzie trzeba ponieść na stworzenie ogrodu oraz doprecyzowanie swojej wizji na kolejnym etapie. Niezależnie od tego jak dokładnie zostanie opracowany projekt po drodze mogą pojawić się nieplanowane wydatki, dlatego warto rozważyć zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10-15% planowanego budżetu, aby uniknąć problemów w realizacji inwestycji.

Opracowanie projektu

Po zrealizowaniu wstępnych prac oraz osiągnięciu kompromisu pomiędzy przyjętymi założeniami i możliwościami jakimi dysponuje inwestor należy przystąpić do właściwej części prac projektowych, które obejmą precyzyjne opisanie zakresu niezbędnych robót, sposobu ich wykonania oraz pożądanego efektu końcowego. Ta część opracowania (o ile prace nie są wykonywane własnymi siłami) powinna się również znaleźć w umowie podpisywanej z firmą, ponieważ pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień i późniejszych roszczeń. Ułatwi również nadzór nad jakością i postępem wykonywanych prac, pozwalając w łatwy sposób weryfikować czy urządzanie ogrodu postępuje zgodnie z założeniami ustalonego harmonogramu oraz czy wykonywane prace odpowiadają założeniom projektowym.

Niezwykle istotne jest doprecyzowania ustaleń z wcześniejszego etapu, tj. opisania działki, zabudowań, wykonania pełnej inwentaryzacji zieleni oraz uwzględnienia konkretnych miejsc, które będą zabudowywane/przebudowywane i ich wymiarów, rodzaju użytych materiałów, gatunków roślin itp. Dzięki powyższemu możliwe staje się uzyskanie dokładnego, spójnego projektu inwestycji w oparciu o który można przeprowadzić wszystkie niezbędne prace.

Wytypowanie planowanej do wykorzystania roślinności

Ostatnim z etapów planowania jest ustalenie kwestii ilościowych, jakie będą potrzebne do urzeczywistnienia wizji wymarzonego ogrodu. Konieczne jest stworzenie precyzyjnego zestawienia ilościowego szaty roślinnej z podziałem na poszczególne rośliny oraz ich rodzaje (liściaste, iglaste, krzewy, pnącza itd.), które musi uwzględniać liczby sztuk już istniejącej oraz planowanej do zasadzenia roślinności. Na tym etapie uwzględnia się też parametry samych roślin, tak w okresie wzrostu jak i po osiągnięciu docelowych rozmiarów, dzięki czemu w przyszłości żaden element ogrodu nie będzie ze sobą kolidował – określona zostaje grubość pni, oczekiwana wysokość roślin, czy orientacyjny rozmiar ich korony.

Zintegrowanie ogrodu z otoczeniem

Szczególnie trudnym zadaniem jest wplecenie nowo zagospodarowanej przestrzeni zielonej w już istniejące otoczenie w taki sposób, aby tworzyło z nim harmonijną całość – fundamentalne znaczenie mają w tym przypadku kreatywność oraz poczucie estetyki. Urządzanie ogrodu wymaga też niezwykłej pieczołowitości, szczególnie przy doborze dodatków i dekoracji towarzyszących roślinności. Dobór materiałów jakie zostaną użyte do stworzenia instalacji i budowli, a nawet wybór rodzaju oświetlenia alejek – będącego doskonałym uzupełnieniem kompozycji – jest aspektem równie istotnym co wybór roślin oraz rozplanowanie ich rozmieszczenia.

Ustalenie optymalnego harmonogramu zabiegów pielęgnacyjnych oraz ich zakresu

Zakończenie inwestycji nie jest równoznaczne z zakończeniem prac – co więcej to właśnie ukończenie wszelkich robót stanowi początek najtrudniejszego, nigdy nie kończącego się etapu związanego z tworzeniem własnego zieleńca. Gdy urządzanie ogrodu zostanie zakończone niezbędne staje się bowiem stworzenie harmonogramu zabiegów pielęgnacyjnych umożliwiających utrzymanie całości w nienagannym stanie. Należy określić rodzaje nawozów jakie muszą być stosowane, zapotrzebowanie roślin na wodę (które może być skrajnie odmienne pomiędzy poszczególnymi gatunkami), czy sposób i terminy przycinania drzewek. Równie ważne jest zadbanie o systematyczne monitorowanie stanu fitosanitarnego, umożliwiające szybką identyfikację i przeciwdziałanie czynnikom chorobotwórczym, mogącym doprowadzić do wielu szkód. Ogród wymaga nieustannej opieki, dlatego zaniedbanie powyższego nie pozwoli na zachowanie jego walorów estetycznych, funkcjonalnych i rekreacyjnych, niwecząc trud jaki został włożony w jego powstanie.

Zajrzyj na nasze realizacje : http://kraina-zieleni.pl/

Similar Posts