Rozrywka Turystyka

Agroturystyka – jak zacząć

Jak zacząć przygodę z agroturystyką? To oczywiście zależy od wielu czynników. Pytanie kolejne – kto ma bardziej ułatwiony start? Czy rolnik, który już ma gospodarstwo, czy osoba z miasta dysponująca środkami finansowymi?

Wydaje się, że na to jednoznacznej odpowiedzi nie znajdziemy. Porównać to można do kapitalnego remontu domu. W wielu wypadkach inwestor lub budowlaniec wolałby stary dom zburzyć i na tym miejscu wybudować nowy.

Kiedy wiemy już na czym stoimy…

Współczesna agroturystyka, jak rzadko która dziedzina turystyki, daje pole do popisu i mnożenia pomysłów. Wszak to już nie tylko baza noclegowa i lokalne wycieczki, ale coraz częściej działalność kulturalna, edukacyjna i terapeutyczna. Gospodarstwa prześcigają się w oryginalności swoich produktów, również kulinarnych.

Natomiast kiedy już wiemy na czym stoimy jeśli idzie o infrastrukturę to warto się jest zastanowić, (zanim zaczniemy budowę lub przebudowę) nad atutami miejsca, które by skutecznie mogły współtworzyć nasz produkt turystyczny.

Dobrze jest zatem przed rozpoczęciem inwestycji zdiagnozować kilka czynników:

– otoczenie geograficzno-przyrodnicze i jego atrakcyjność;

– dostępność do atrakcji turystycznych, w tym zabytków;

– osobliwości miejsca – na przykład niepowtarzalne przykłady flory i fauny;

– zwyczaje i tradycje lokalnej społeczności;

– aktywność lokalnej społeczności;

–  wytypować klienta również na rynku lokalnym;

– sprecyzować co może być naszym niepowtarzalnym regionalnym produktem, ewentualnie także kulinarnym;

– wytypować nisze produktowe warte zagospodarowania, choćby w aspekcie hodowli konkretnej rośliny.

Oczywiście miejmy też świadomość, że konkretna koniunktura związana z konkretnym miejscem nie musi przeszkadzać tworzeniu koniunktury nowej. Mamy tego dobre przykłady na przykład w mazowieckiem, gdzie w agroturystyce popularne stały się lokalne stadniny lub hodowle kóz w miejscach, które nie miały wcześniej takiej tradycji.

Promocja

Z promocją agroturystyki może być podobnie jak z promocję kosmetyków – poziom nakładów powinien być niemały by zapewnić sobie sukces.  Ponadto, jeśli jesteśmy już zdeterminowani w tym by agroturystyka stała się podstawowym źródłem generowania naszych dochodów to myślmy o promocji już przed jej otwarciem.

Rzecz jasna bardzo ważny będzie tu portal internetowy i tak zwany fanpage na Facebooku, charakterystyczne logo i nawiązanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się turystyką – zarówno lokalnymi, jak i ponadlokalnymi.

Nie zapominajmy o ulotkach i folderach a także wykorzystaniu aplikacji mobilnych.

Similar Posts