Pozostałe

Sposoby usuwania chwastów jednoliściennych z upraw?

Zwalczanie chwastów w uprawach ma ogromne znaczenie dla generowania wysokich plonów. Aby herbicydy były w pełni skuteczne, ważne było dostosowanie strategii herbicydów do warunków panujących na polu.

W suchych warunkach pogodowych należy częściej używać składników aktywnych dla liści. Jeśli gleba jest dobrze zaopatrzona w wodę i zapowiadane są opady deszczu, korzystne są herbicydy, które są skuteczne dla gleby. Herbicydy które mają zadziałać na korzennie muszą dotrzeć do gleby, dlatego też ziemia nie może być wyschnięta. W przypadku herbicydów korzennych ziemia musi być lekko wilgotna dzięki temu łatwiej składniki dostaną się do gleby.

Herbicydy glebowe działające poprzez korzenie, muszą być dostarczane do roślin przez wodę glebową. W przypadku chwastów rosnących na powierzchniach próchnicznych wskazane jednak opryski.

Oprócz pogody duże znaczenie ma również poziom rozwoju roślin docelowych i uprawnych. Niektóre chwasty rozwijają się i kiełkują szybciej niż rośliny uprawne, dlatego kluczowe będzie zahamowanie ich wzrostu w początkowej fazie rozwoju. Da to czas roślinom uprawnym na wykiełkowanie. W innym wypadku chwasty mogły by zasłaniać słońce, ale także za pomocą dobrze rozwiniętych korzeni pobierać wodę z gleby.

Dlatego też ważne jest wykorzystanie różnych herbicydów w różnych fazach rozwoju. Kiedy chwasty stają się wyższe można zastosować środki, które będą działały na korzenie lub też poprzez liście będę wchłaniane przez całą roślinę. Wówczas mogą doprowadzić do obumarcia chwastów, przykładowo poprzez zachwianie procesu fotosyntezy. Ważna jest także pora dnia i pogoda oprysków, nie zaleca się wykonywania oprysków w dni kiedy spodziewamy się opadów. Także w czasie upałów działanie herbicydów może zostać zakłócone. Deszcz może spłukiwać środek z rośliny, nie dając czasu na odpowiednie wchłonięcie. Podobnie w czasie upałów zbyt wysuszona gleba może uniemożliwić odpowiednie wsiąkanie. Herbicydy selektywne bardzo dobrze pokonują chwasty dwuliścienne w rzepaku ale także w innych uprawach, przykładowo w kukurydzy.

Similar Posts