Pozostałe

Ortofotomapy – kiedy mogą okazać się przydatne?

Ortofotomapy są kartometrycznymi, tonalnymi obrazami terenu powstałymi w wyniku przetworzenia zdjęcia lotniczego na obraz. Cała procedura nie jest jednak tak prosta jak się wydaje. Tworzenie ortofotomapy to długotrwały proces. A do czego może się ona przydać?

 Czym różni się ortofotomapa od zdjęcia lotniczego?

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego ma jednolitą skalę dla całej powierzchni terenu. Warto dodać, że skali nie posiadają jednak elementy wystające ponad powierzchnię takie jak domy czy drzewa. Ortofotomapy są na tyle dokładne, że można na nich wykonywać wszelkiego rodzaju pomiary. Czasem nawet można zrezygnować z pomiarów geodezyjnych. Ortofotomapy pozwalają na rozróżnienie terenu – łąk czy terenów uprawnych, a także obiektów mieszkalnych. Są one aktualne w momencie wykonania zdjęcia – stąd też można uwiecznić na nich nie tylko strukturę terenu, ale także porę roku. Ortofotomapy jeszcze tym odróżniają się od zdjęć lotniczych, że matryca aparatu wykonuje rzut środkowy czyli prostopadły do fotografowanego terenu. Im jednak większy teren i krótsza ogniskowa tym zniekształcenie terenu może być bardziej widoczne.

Ortofotomapy – zastosowanie

Ortofotomapy wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Najczęściej jednak w inżynierii lądowej i analizach środowiskowych. Zastosowanie znajdują one wszędzie tam gdzie potrzebne jest bardzo dokładne odwzorowanie terenu. W inżynierii lądowej są to:

  • Promocja i realizacja inwestycji  – ortofotomapy mogą być przydatne na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej lub infrastrukturalnej. Mogą one posłużyć także do promocji i wizualizacji planów zagospodarowania terenu przed inwestorami. Ortofotomapy dają nawet możliwość stworzenia kampanii reklamowej danego projektu. Służą one obiektom turystycznym do pokazania szlaków, tras, punktów widokowych.
  • Monitorowanie prac budowlanych – dzięki monitorowaniu prac budowlanych mogą one być wykonywane w trybie ciągłym bez konieczności ich przerywania. Kolejne etapy budowy mogą być natomiast poddawane cyklicznej ocenie.
  • Do budowy i planowania infrastruktury takiej jak linie kolejowe, energetyczne, przemysłowe, gazociągi.
  • Inwentaryzacji wyrobisk i składowisk – w przypadku takich obiektów tworzy się ich modele 3D. A wykorzystuje się je do planowania i monitoringu. Dzięki ortofotomapom mierzy się objętość urobku oraz składowanych materiałów. Pozwala to określić zasobność danego terenu w kruszywa oraz sprawdzić zgodność dostaw z zamówieniami. Ortofotomapy służą także do badania przyrostu złomowisk i wysypisk śmieci.
  • Ewidencji gruntów – ortofotomapy pozwalają zmierzyć dany obszar oraz wyznaczyć jego granicę.
  • Aktualizacji starszych map – dzięki ortofotomapom można unowocześnić stare mapy, które dawno już się zdezaktualizowały.
  • Monitorowania zmian w terenie – ortofotomapy umożliwiają kontrolę terenu, występowanie osuwisk, poziomu wód, gęstości roślinności.

Ortofotomapy wykorzystywane są także podczas przeprowadzania analiz środowiskowych. Służą wtedy do:

  • Monitorowania klęsk żywiołowych – pożarów, susz, powodzi.
  • Optymalizacji rolnictwa – ortofotomapy pozwalają na weryfikację wzrostu plonów, inwentaryzację szkód, badania gleby.

To wszystko sprawia, że ortofotomapy stają się wręcz niezbędnymi elementami w niektórych branżach. Jak już wspomniano, ich przygotowanie nie jest łatwe, jednak czuwa nad nim sztab specjalistów, którzy punkt po punkcie nanoszą zmiany i dokonują ortorektyfikacji i mozaikowania. A wszystko po to, by powstała jak najbardziej dokładna ortofotomapa.

Przeczytaj więcej : https://skysnap.pl/ortofotomapa/

Similar Posts