Pozostałe

Studia logistyczne w Warszawie

Logistyka to – mówiąc najogólniej – planowanie kierunku pracy przedsiębiorstwa w zakresie przepływu różnych produktów tak, aby mogło ono osiągać optymalne wyniki. W związku z pojawianiem się na rynku coraz większej liczby firm, wciąż jest zapotrzebowanie na osoby zajmujące się tą dziedziną, a studia logistyczne cieszą się dużym powodzeniem.

W Warszawie nowoczesny program studiów, dający możliwości zatrudnienia w zawodzie logistyka, zapewnia na przykład Społeczna Akademia Nauk. Ta prywatna uczelnia zatrudnia najwyższej klasy wykładowców specjalizujących się w szerzeniu wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, jak również studia podyplomowe. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Praca logistyka jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. To przecież właśnie w dużej mierze od obranej przez niego strategii może zależeć sukces lub porażka danego przedsiębiorstwa. Absolwenci logistyki mają znacznie lepsze rozeznanie w funkcjonowaniu firm niż ci, którzy skończyli kierunki studiów o wąskim profilu.

Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej Warszawie prowadzi specjalności z zakresu logistyki na studiach I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia mają charakter warsztatowo-praktyczny i umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu infrastruktury logistycznej, ekonomii, marketingu i zarządzania. Umiejętności te przydają się również w przypadku rozwijania własnego przedsiębiorstwa.


Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie również proponuje studia logistyczne w ramach znajdującego się na uczelni wydziału Zarządzania. Osoby zainteresowane podjęciem studiów na tym kierunku powinny zapoznać się ze stroną internetową http://www.studiawarszawa.com/Logistyka-w-Warszawie/15536/. Znajdą tam ciekawe informacje na temat uczelni, które w swoich programach mają ten rodzaj studiów, jak również wiele cennych rad dla przyszłych logistyków.

Similar Posts