Firma Pozostałe

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości nie zawsze jest obowiązkiem. Ta skomplikowana forma księgowości dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych i różnych form rozliczania się z urzędem skarbowym. Przeczytaj na czym ona polega i kto musi ją prowadzić.

Pełna księgowość – co to jest?

Prowadzenie pełnej księgowości jest o wiele bardziej skomplikowane niż prowadzenie ewidencji przychodów czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Różnica polega na tym, że w przypadku pełnej księgowości tworzy się wiele kont, które różnicuje się na analityczne i syntetyczne. Należy też prawidłowo ewidencjonować wydarzenia księgowe. Jeśli podmiot podlega ustawie o rachunkowości, ciąży na nim obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych na koniec każdego roku sprawozdawczego.

Z kolei podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzi się w celu rozliczenia podatku dochodowego. Ujmowane w niej są przychody i koszty. W odróżnieniu od tego księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zapisuje się w nich wszystkie ruchy finansowe jakie mają miejsce w firmie. Rolą pełnej księgowości jest rejestrowanie kondycji finansowej działalności. Księgi rachunkowe bardzo skrupulatnie poprowadzi księgowość z Białegostoku, notując każde wydarzenie finansowe, niezależnie od tego czy ma ono wpływ na firmę czy nie.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości?

Przepisy podatkowe dopuszczają różne formy rozliczania się z urzędem skarbowym, w tym różne formy odprowadzania podatków. Niektóre z nich można stosować w swojej działalności, inne natomiast trzeba. Księgowość z Białegostoku pomoże wdrożyć je w firmie i tak poprowadzić, aby wszystko było zgodne z prawem. Kto zatem zobowiązany jest do prowadzenie pełnej księgowości? Są to:

  • osoby fizyczne
  • spółki cywilne osób fizycznych
  • spółki jawne osób fizycznych
  • spółki partnerskie

Z zastrzeżeniem, że ich przychód za ubiegły rok wynosi w polskiej walucie co najmniej równowartość 1 200 000 euro. Jeśli przychód był mniejszy, spółki mogą wybrać inną formę rozliczania.

Księgowość z Białegostoku – dlaczego warto z nią współpracować?

Księgowość z Białegostoku pomoże w prowadzeniu pełnej dokumentacji, nawet tej, która jest bardzo skomplikowana. Pełna księgowość, jeśli jest odpowiednio prowadzona daje wiele informacji na temat firmy. Szczególnie dotyczy to sytuacji finansowej w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Informacje te czerpie się z ewidencji przychodów i kosztów, która zestawia wszystkie wpływy jak i wszystkie wydatki. Oprócz tego księgowość z Białegostoku poprowadzi ewidencję majątku i źródeł jego finansowania. A to może być wspaniałą skarbnicą wiedzy dla każdego kto prowadzi swoją działalność. Między innymi przedsiębiorca może tam znaleźć informacje na temat kredytów, powiększania lub pomniejszania się majątku firmy, na temat tego czy wszystkie płatności regulowane są na bieżąco oraz czy działania realizowane przez firmę są dobre dla jej finansów.

Jeśli podejmiesz współpracę z księgowością z Białegostoku zyskasz nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także możesz liczyć na to, że wszystkie sprawozdania finansowe będą przesyłane do urzędu skarbowegow  terminie (nie licząc tego, że będa bezbłędnie przeprowadzone).

Pełna księgowość jest na tyle skomplikowana, że warto zlecić prowadzenie jej profesjonalistom. Tym bardziej, że trzeba skrupulatnie wypełniać wszystkie księgi oraz dbać o ich jakość.

Similar Posts