Pozostałe

Jaki kierunek kształcenia wybrać? Proponujemy szkoły policealne.

Szkoła policealna oferuje możliwość kształcenia zawodowego nawet osobom bez matury. Oferty przystosowane są bezpośrednio pod rynek pracy, ponieważ dają bezpośrednio „fach w ręku”. Jak dostać się do szkoły policealnej? Kto może zostać jej słuchaczem?


Kto może zostać słuchaczem w szkole policealnej?

W procesie rekrutacji może wziąć udział każda osoba dorosła, która ukończyła szkołę średnią. Osoba ubiegająca się o dostanie się do szkoły policealnej nie musi mieć matury, a wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej, nie trzeba spełniać żadnych wymagań wiekowych. Niezależnie od tego, czy masz 30, 40 lub 50 lat, zawsze możesz uczęszczać do szkoły.

Szkoła i praca

Nauka w szkole policealnej odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się cyklicznie w weekendy co dwa tygodnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo pogodzić pracę i obowiązek nauczania. Szkoła policealna oferuje nie tylko wygodny czas nauczania, ale także wykształcenie pod kątem wykonywanego zawodu oraz praktyki. Nabywane są umiejętności praktyczne i teoretyczne, co czyni z absolwenta specjalistę w swoim zawodzie.

Dla kogo szkła policealna?

Ze względu na krótki okres nauki trwający 2,3 lub 4 semestry szkoła policealna pozwala na zdobycie w szybkim tempie nowego zawodu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które jeszcze nie wiedza po szkole średniej, jaki kierunek studiów obrać. Poza tym szkoły policealne są doskonałym rozwiązaniem do przekwalifikowania zawodowego w sposób specjalistyczny. Chęć zmiany pracy, otoczenia, zawodu można zrealizować poprzez edukację i praktyki zawodowe.

Przyszłościowe kierunki

Szkoły policealne to nie tylko wygoda czasowa czy zawodowa, ale również odpowiedzialna kadra i przyszłościowe kierunki nauczania. Szkoły policealne szybko reagują na potrzeby rynku pracy i dostosowują kierunki nauczania do potrzeb pracodawców. Jest to możliwie ze względu na wykwalifikowaną kadrę, która kładzie na zmiany zachodzące na rynku pracy. Poza tym szkoły policealne dysponują profesjonalnym sprzętem do zajęć praktycznych, który umożliwia zapoznanie się ze specyfiką przyszłego zawodu nie tylko w teorii.

Wybieranie kierunków

Aby zostać informatykiem, nie trzeba kończyć studiów. Technik informatyk zdobywa wiedzę na temat sieci komputerowych, sprzętu, baz danych. Jego kompetencje poszerzają się o wiele możliwości w tym o zarządzanie bazami danych czy administrowanie witryn sieciowych. Do zalet systemu nauczania informatyki w szkole policealnej zaliczamy język angielski w IT, systemy operacyjne oraz działalność gospodarcza w branży informatycznej. Dzięki nabytej wiedzy absolwent szkoły policealne może rozpocząć pracę w branży IT dużych korporacjach międzynarodowych.

Technik usług kosmetycznych to nie tylko nauka o samej kosmetologii, ale także edukacja w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania. Absolwent szkoły policealnej o profilu kosmetologia posiada wiedzę z zakresu podstaw anatomii, dermatologii, kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej oraz zabiegów dłoni, stóp i ciała. Poza tym szkoła policealna uczy języka obcego i prowadzenia działalności gospodarczej.

Alternatywa dla studiów

Modne studia i tytuł magistra stały się prestiżową nagrodą za 5 lat starań, ale nie zawsze kształtują zawód, który chce się wykonywać. Młode osoby często wybierają kierunek studiów intuicyjnie i już na pierwszym roku okazuję się, że to nie dla nich. Dlaczego? Studia cieszą się dużym prestiżem i często rodzice lub otoczenie wywierają nacisk na niezdecydowaną osobę. Głównie rodzice widzą w dziecku przyszłego prawnika lub doktora medycyny, ale nie zawsze jest to zbieżne z ambicjami dziecka. Wielu absolwentów szkół średnich ma obawy przed przyznaniem się do chęci nauki takiego zawodu jak technik informatyk czy kosmetyczka.

Inną sytuacją jest błędne wyobrażenie o studiowaniu. Fascynacja nowymi przedmiotami szybko przechodzi, a zajęcia na uczelniach stają się długie, monotonne i wręcz odstraszają. Zawiedzione oczekiwania i poczucie zmarnowanego roku szybko zniechęcają do edukacji.

Szkoła policealna daje duże możliwości w krótszym czasie. Zajęcia trwają maksymalnie dwa lata i automatycznie wręczają zawód. Szkoły policealne to idealna alternatywa dla osób poszukujących spełnienia własnych marzeń, a nie cudzych.

Rynek mówi pracownik, a nie magister

Posiadanie tytułu magistra nie gwarantuje automatycznie wykonywania prestiżowego zawodu za niebagatelne wynagrodzenie. Studenci często muszą odbyć praktykę zawodową na stanowiskach najniższego szczebla, aby okrzepnąć w zawodzie lub mają problemy z uzyskaniem pracy. Dlaczego? Brak jakiegokolwiek doświadczenia zraża pracodawców dużymi inwestycjami w niedoświadczonego pracownika. Zatrudnienie niedoświadczonej osoby wiąże się ze szkoleniami firmowymi, które mają w praktyczny sposób przygotować absolwenta studiów do specyfiki pracy w zawodzie. Szkoły policealne oferują praktykę zawodową podczas edukacji, co pozwala natychmiast podjąć pracę po ukończeniu nauki.

Szkoła policealna ma wiele atutów, od krótkiego i wygodnego czasu edukacji po wręczenie zawodu.

Similar Posts