Choroby Zdrowie

Inne źródła finansowania protez i sprzętu ortopedycznego

Bardzo często zdarza się, że ceny sprzętu ortopedycznego są wyższe od ustalonego z góry limitu NFZ. W takim wypadku osoby z niepełnosprawnością muszą się ubiegać o dofinansowanie zaopatrzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania z takiego źródła może się różnić, ale wynosi do 100% w przypadku udziału własnego osoby niepełnosprawnej. Wynosi 150% kwoty wyznaczonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnością.

Warunki ubiegania się o dotację.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest bycie osobą niepełnosprawną z miesięcznym dochodem nie przekraczającym 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gosp. Domowym lub 65% w przypadku osoby mieszkającej i prowadzącej swoje gospodarstwo domowe samotnie. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych obejmuje także sprzęt rehabilitacyjny.

Termin składania wniosków.

Dofinansowanie następuje na wniosek osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Termin w jakim przyjmowane są wnioski obejmuje cały rok. Po przyznaniu takiej dotacji zawierana jest umowa z osoba, która składała wniosek. Dokument ten określa kwotę dofinansowania, a także termin i sposób rozliczenia kwoty.

Jakie sprzęty podlegają dofinansowaniu?

Może wielu zainteresować fakt, że wózek elektryczny nie znajduje się w wykazach sprzętu, który podlega dofinansowaniu. Dofinansowanie takie także nie obejmuje obejmuje wszelkiego rodzaju sprzęt ortopedyczny. Jako sprzęt ortopedyczny rozumiemy różnego rodzaju elektryczne wózki inwalidzkie, a także sprzęt do pionizacji. Wśród nich znajda się gorsety ortopedyczne, a także wkładki ortopedyczne.

Ortezy ortopedyczne.

Oferowane szeroko na rynku ortezy ortopedyczne to nowoczesne produkty, które jednak nie podlegają póki co dofinansowaniu. Mają takie udogodnienia jak regulacja zgięć oraz ich rozmiarów. Sa wyposażone w szyny. Te skutecznie zapobiegają pogłębianiu się urazów. Skutecznie skracają okres powrotu do zdrowia.

Naprawa wózka inwalidzkiego.

Czy dofinansowanie obejmuje naprawę wózka inwalidzkiego? Oczywiście, że tak. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wykonanie naprawy protezy, wózka inwalidzkiego czy aparatu ortopedycznego.

Similar Posts