Zdrowie

Jak zbudowana jest szyja?

Budowa szyi składa się wielu z mięśni, które odpowiadają przede wszystkim za poruszanie głową oraz różnymi elementami na twarzy. Mięśnie szyi w dużej mierze odpowiadają za wykonywanie ruchów jeżeli chodzi o prostowanie górnego odcinka szyjnego kręgosłupa. Dodatkowo są odpowiedzialne za inicjację potakiwania oraz cofnięcie głowy do tyłu. Jak dokładnie wygląda budowa szyi?

Budowa szyi pod kątem anatomicznym

Mięśnie szyi pod kątem ich położenia można podzielić na trzy grupy: powierzchowną, środkową i głęboką. Wymienione mięśnie ułożone są symetrycznie dookoła kręgosłupa i pozwalają ustabilizować naszą głowę oraz szyję.

Mięśnie powierzchowne składają się z szerokiego i płaskiego mięśnia szyi, którego praca opiera się na pociąganiu kącików ust do dołu, w skutek czego twarz przybiera smutną minę, taką samą jak dziecko. Początek tego mięśnia rozpoczyna się na wysokości drugiego i trzeciego żebra, a kończy na żuchwie.

Mięsień obojczykowo-mostkowo-sutkowy to jeden z najsilniejszych mięśni w naszej szyi, którego praca polega na zginaniu głowy do boku oraz obracaniu jej w stronę przeciwną. Dzięki obustronnej pracy tego mięśnia możemy zginać głowę do tyłu. Składa się on z dwóch części: przyśrodkowej i bocznej, a jego początek rozpoczyna się na przednim obszarze rękojeści mostka i zakończeniu mostkowym obojczyka. Koniec mięśnia jest w miejscu bocznym wyrostka sutkowego oraz w bocznym odcinku kresy karkowej górnej.

Mięśnie środkowe dzielą się na:

Mięśnie podgnykowe, wśród których wyróżniamy:

  • Mięsień mostkowo-gnykowy rozpoczynający swoje położenie od klatki piersiowej aż po kości gnykowe. Ten mięsień to tzw. taśma o szerokości ok. 2 cm, gdzie jego rolą jest obniżanie kości gnykowej,
  • Mięsień łopatkowo-gnykowy, który jest długim mięśniem o płaskiej budowie zwiększający światło żyły wewnętrznej szyjnej,
  • Mięsień mostkowo-tarczowy jako płaski mięsień przypominający strukturę wydłużonego czworoboku,
  • Mięsień tarczowo-gnykowy, który jest przedłużeniem mięśnia mostkowo-tarczowego.

Mięśnie nadgnykowe dzielimy na:

Mięsień dwubrzuścowy, który składa się z dwóch skupień mięśniowych: przedniego i tylnego, odpowiadających za opuszczanie żuchwy. Przyczep początkowy zawiera ścięgno pośrednie (czyli tzw.brzusiec przedni) oraz ustęp sutkowy kości skroniowej (tzw. brzusiec tylny). Przyczep końcowy zlokalizowany jest w dole dwubrzuścowym żuchwy,

Mięsień rylcowo-gnykowy, który pociąga kość gnykową do góry i do tyłu. Przyczep początkowy znajduje się w miejscu wyrostka rylcowatego kości skroniowej, za to przyczep końcowy zlokalizowany jest niedaleko trzonu kości gnykowej,

Mięsień żuchwowo-gnykowy odpowiadający za obniżanie żuchwy, podpieranie i unoszenie języka i napinanie tkanki znajdującej się pod językiem. Mięsień rozpoczyna się na wysokości kresy żuchwowo-gnykowej żuchwy, a kończy na przednim obszarze trzonu kości gnykowej,

Mięsień bródkowo-gnykowy, który jest odpowiedzialny m.in za opuszczanie żuchwy oraz unoszenie języka. Przyczep początkowy umiejscowiony jest na kolcu bródkowym żuchwy, natomiast końcowy znajduje się na przednim obszarze trzonu kości gnykowej.

Głębokie mięśnie szyi to:

  • mięśnie pochyłe składające się z mięśnia przedniego, środkowego i tylnego
  • mięśnie przed kręgowe składające się z mięśnia prostego, przedniego głowy oraz mięśnia długiego głowy i szyi.

Budowa szyi w każdym przypadku może być inna ze względu na jej nieprawidłowe ustawienie. Mowa tutaj m.in o szyi zadartej lub opuszczonej, albo wysuniętej do przodu.

 

 

 

Similar Posts