Pozostałe

Jak zarejestrować swoje wyroby, jako produkty regionalne?

Otwarcie europejskich rynków zbytu związane z dołączeniem Polski do Unii Europejskiej zaowocowało w swoim czasie sporym wzrostem popularności produktów regionalnych, które wielu przedsiębiorców zapragnęło od tamtej pory sprzedawać na rynki zachodnie.

 

Wśród wysoko rozwiniętych społeczeństw krajów europejskich można bowiem od lat zauważyć zwiększającą się wciąż tendencję do zmiany świadomości konsumenckiej i kierowania się w stronę coraz to nowych wyrobów rzemieślniczych i regionalnych. Dotyczy przede wszystkim branży spożywczej. W jaki sposób będąc producentami takich wyrobów zarejestrować je jako produkty regionalne i jakie normy powinniśmy spełniać, by ubiegać się o to prestiżowe miano?

Warunki klasyfikujące dany produkt, jako wyrób regionalny

Z samej definicji produkty regionalne są czymś, co kształtowało się przez długi czas, będąc pod wpływem czynników kulturowych oraz naturalnych. Taki produkt jest więc postrzegany jako dobro całego regionu i zgłosić go może wyłącznie grupa producentów, chyba że osoba fizyczna chcącą zarejestrować taki wyrób jest jego jedynym wytwórcą na danym obszarze. Jako obszar należy rozumieć teren, który w sposób widoczny i niepodważalny różni się od obszarów sąsiednich. Ta kwestia może dotyczyć też produktu. Jeżeli nasz region nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale nasze wyroby naturalne posiadają unikalną specyfikację, odróżniającą je od produktów regionalnych produkowanych w sąsiednich regionach to sprawa jest znacznie prostsza.

Droga do rejestracji

Zanim udamy się z naszymi wyrobami po odpowiedni wniosek, powinniśmy dobrowolnie poddać się kontroli Wojewódzkiego Inspektora jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Prośbę o tego typu kontrolę możemy skierować także do innych, prywatnych jednostek certyfikujących, posiadających upoważnienie wystawione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po zakończonej pozytywnie kontroli możemy złożyć wniosek o rejestrację produktu regionalnego do Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koszt takiego wniosku to 300 zł. Jak cały proces wygląda potem? Jeżeli podanie zostanie zaakceptowane przez Komisję Europejska, to w ciągu maksymalnie pół roku nasz wyrób zostanie wpisany do rejestru nazw znanego pochodzenia. Wtedy cała droga zakończy się pełnym sukcesem.

Wyrobynaturalne.com – najzdrowszy sklep w sieci.

Similar Posts