Sport Uroda Zdrowie

Chlor i jego zastosowanie

Chlor to niemetaliczny, mający ostrą woń pierwiastek z grupy fluorowców. Ma zielonożółtą barwę, a jego nazwa pochodzi od greckiego słowa „chloros”, czyli zielony. Liczba atomowa chloru to 17, jego masa atomowa wynosi 35,453.

Z historii chloru

Odkrycia chloru dokonał niemiecki chemik Karl Scheele w roku 1774. To, że jest on pierwiastekiem zostało udowodnione jednak znacznie później. Dokonał tego angielski chemik Humphry Davy w roku 1810. To on także nadał mu nazwę nawiązując do jego koloru. Za uznanie chloru za pierwiastek jako pierwszy postulował Jędrzej Śniadecki – polski chemik. Filip Walter (polski chemik) zaproponował, aby odkrytą przez Scheelego substancję nazwać chlorem.

Właściwości i występowanie chloru

Czysty chlor jest bardzo trujący. W czasie I wojny światowej został użyty przez Niemców w bitwie pod Ypres jako gaz bojowy. Jego użycie spowodowało bardzo duże straty po stronie wojsk alianckich. Wywoływał u żołnierzy podrażnienie nosa, krtani, doprowadzał do obrzęku płuc. W przyrodzie chlor nie występuje w czystej postaci, zawsze występuje w formie związków. Jednym z przykładów takiego związku jest kwas solny, który wytwarzają żołądki ssaków, wytwarza go także żołądek człowieka. Chlor zawierają także niektóre minerały, między innymi karnalit, halit (doskonale nam znany jako sól kamienna), sylwin. Najwięcej chloru występuje w słodkowodnych jeziorach i oceanach. Na skalę przemysłową chlor otrzymuje się metodą elektrolizy używając stężonej solanki.

Zastosowanie chloru

Chlor to bardzo silny środek bakteriobójczy i niezwykle silny, bardzo skuteczny wybielacz. Stosuje się go do odkażania wody w basenach, stacjach uzdatnia wody pitnej i w instalacji wodociągowej. Można g bardzo łatwo wyczuć w wodzie płynącej z kranu. Podczas chlorowania wody powstaje chloroform – związek, który dla ludzi jest toksyczny. W XIX wieku chloroform był powszechnie stosowany w medycynie. Używano go do narkozy aż do lat 70. Stosuje się go także w produkcji środków owadobójczych, środków dezynfekujących i antyseptycznych, rozpuszczalników, w przemyśle włókienniczym i farmaceutycznym. W postaci gazowej chlor jest obecnie wykorzystywany także utleniacz. Chlor wykorzystuje się do również do produkcji tetrachlorometanu. To rozpuszczalnik, który znalazł zastosowanie w produkcji klejów, farb i środków czystości. Chlor wchodzi także w skład freonów. To kilka lat temu bardzo popularny składnik pojemników z aerozolem, do wyrobu tworzyw piankowych. Freon stosowany był także w agregatach chłodniczych.

Działający zabójczo na bakterie chlor od bardzo dawna jest wykorzystywany do uzdatniania wody pitnej. Wielu produktów zawierających chlor używamy na co dzień. Są to przede wszystkim wybielacze i środki do dezynfekcji łazienek. W przyrodzie chlor najczęściej występuje w związkach z metalami alkalicznymi. Jest gazem o bardzo duszącym, ostrym zapachu. Jest pierwiastkiem bardzo toksycznym, jego duże stężenie prowadzi do śmierci. Znalazł bardzo duże zastosowanie w chemii organicznej i wielu gałęziach przemysłu.

Jednym z czołowych producentów chloru jest grupa kapitałowa PCC, w której strukturach znajduje się  PCC Prodex.

Similar Posts